C22CA018-4F7C-41F6-A9A1-2B378144AD0A
4E444E07-386A-421F-AAAE-F9258EE73E4C
1460A843-8EB0-439B-85E8-E0A2FBF23DD8
CA4AEB68-EAA6-4762-99A6-9591753124FD
DC79B586-AF6B-4B78-A795-5EFAFE81C94D
DB35FEFC-157D-41D1-90E7-00CC484CF376
8BD47E6C-CDE6-4B81-B170-96032B3309CB
Feb 21
Feb 21
feb 21
 Maggie
6 måneder
Maggie 5,5 uker
Maggie 4 uker
 5 uker
 5 uker
5 uker